Trainingen

De trainingen van de OphorstRunners kenmerken zich door een gevarieerde trainingsopbouw.
Het trainen vindt plaats op basis van een vierwekelijkse cyclus:

De trainingen zijn afwisselend en worden zoveel mogelijk op zachte ondergrond uitgevoerd.
De gevarieerde trainingsopbouw vindt je terug in;

Trainingen staan in het kader van de afgesproken doelstelling van de atleet. Deze doelstellingen worden regelmatig besproken en afgestemd. De vertaling vindt plaats in het trainingschema.
De trainingen worden bijgehouden in een logboek, welke als feedback fungeert tijdens de evaluatie.

In het trainingsschema  wordt ruimte geboden voor 3 á 7 trainingen per week.

Twee maal in de week vindt de groepstraining plaats onder leiding van Carla Ophorst. Wedstrijden worden zoveel mogelijk in groepsverband bezocht. Vanzelfsprekend staat hier de voorkeur van de atleet voorop. Deelnemen aan en het uitvoeren van trainingen, alsmede wedstrijden is voor risico van de atleet. Carla Ophorst aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Terug naar boven ↑